Follow

Agoda Penang

mobile

Lambat ke sekolah

Guru: Kenapa lambat?
Murid: sebab papan tanda.
Guru: papan tanda yang mana?
Murid: "Perlahan Kawasan Sekolah"